Værdier

Det er nødvendigt for Languageservice Tolkebureau at opbygge et tillidsforhold mellem kunder, klienter og os selv, således at alle parter føler sig trygge ved at benytte vores ydelser.

Derfor har vi opstillet følgende retningslinier og værdier, som danner basis for vores virke: 

  • Vi respekterer og behandler alle kunder og klienter ens
  • Respekt for hinandens kultur og integritet
  • Gensidigt respekt for vores arbejde
  • Upartisk tolkning, vejledning og mægling
  • Fuld tavshedspligt, også efter endt samarbejde
  • Tolkningen udføres rettidigt, med faglig dygtighed og engagement
  • Vi bestræber os på, at kundens forventninger og krav opfyldes
  • Kundens og klientens behov og krav inden for sproglig kommunikation sættes i fokus 

 .