Tolkeregler

For at kunne tolke effektivt, upartisk og korrekt er følgende regler påkrævet:

  • Undgå de lange sætninger, som blokerer hele forståelsen af samtalen
  • Hold øjenkontakten og vurder kropssproget under hele samtalen 
  • Tal i ”jeg form”, fordi du repræsenterer personer, som taler til hinanden. Tal ikke i 3.person, med mindre samtalen inddrager en 3. person ud over de 2 partner
  • Vær sikker på, at alle parter forstår dig, derfor skal der tales tydeligt og klart
  • Tolken må ikke komme med egen mening under samtalen
    Tolken er upartisk og neutral under samtalen, derfor skal alt oversættes uden at skære ned på oplysninger
  • Brug ikke følelser

 

Tavshedspligt:
De oplysninger tolken må komme i besiddelse af under tolkningen, må under ingen omstændigheder videregives udenfor tolkesituationen.
Arbejdet kræver et stort ansvar, upartiskhed og ikke mindst en ubrydelig tavshedspligt.
 

 

Vi har tavshedspligt