Referencer

 

Offenlige kunder:

Kommuner, Sprogskoler, Integrationsafdelinger, Jobcentere, Familieafdelinger, Sundhedsplejen, Dagplejen, Sundhedscenter, Rusmiddelcenter, Krisecenter,

Beskæftigelsesafdelinger, Ældrecenter, Børne- og Unge Forebyggelse, Kriminalforsorgen.

Skoler

Børnehaver og SFO

Sygehuse

Læger, tandlæger og psykologer

Politi og Retten (tilkaldes i hele landet)

Asylcentre


Private kunder:

Byggebranchen, private folk, private virksomheder - m.m.