Mission

Hvad er vores mission?

At takle problematikken omkring kommunikation.

Målgruppe:

Børn, unge, voksne og ældre - Med andre ord er vores tolkeydelser til gavn for alle personer, som ikke behersker noget fremmedsprog, udover deres modersmål.

Offentlige/private institutioner, som bruger tolkninger for at udføre deres arbejde.

Er der behov for en integrationskonsulent eller mentor?
Languageservice Tolkebureau er parat til at skræddersy et forløb til målgruppen. Vi sætter os ned sammen med borgeren og udreder de  tvivlsomme spørgsmål som borgeren typisk har pga baggrunden og de kulturelle forskelle.


Hvordan?

I vores arbejde går vi ud fra EFU-modellen:
E = Egenskab = at muliggøre kommunikation
F = Fordel = formidlingsredskab
U = Udbytte = imødegåelse af misforståelser fra begge samtaleparter

Herved opnås: 

  • At fjerne sprogbarrierer
  • At skabe forståelse mellem 2 eller flere personer, som ikke taler samme sprog, eller kort sagt: - at undgå misforståelser
  • At hjælpe en ny borger i Danmark med at formidle og forstå et budskab gennem tolkning, indtil vedkommende kan stå på egne ben sprogmæssigt
  • At sikre en god kommunikation, hvor ingen oplysninger går tabt under samtalen
  • At højne forståelsen for andre sprog, kulturer og værdier

Vort slogan: ”Vi tager over der, hvor sproget svigter” betyder, at vore sprogkyndige medarbejdere kan hjælpe dig med at undgå vanskeligheder i kommunikationen.

Hvis det ønskes tilbyder Languageservice Tolkebureau faste tolke så du altid får den samme tolk. Er der behov for at tolken skal være en kvinde eller en mand, vil dette også kunne lade sig gøre. 

 SPROGBARRIERER ???

Derfor tager vi over, der hvor sproget svigter...