Languageservice

Velkommen til Languageservice Tolkebureau 

Den øgede internationalisering rummer i Danmark mange udfordringer. For eksempel har mange virksomheder øget international fokus og anvender engelsk som koncernsprog. Andre udfordringer og krav til virksomhederne ligger indenfor integration af personer med anden etnisk baggrund. Arbejdsmarkedet er ændret og anvendelsen af arbejdskraft med andre sprog end dansk er blevet et værkstøj på de danske arbejdspladser.
 
Selv om der er en mindre indvandring i Danmark, er der stadigvæk folk, som kommer til landet på grund af FN eller af andre årsager, der gør at de pågældende har brug for sproghjælp.
 
Derfor er det vigtigt at rekvirere sprogkyndige til at klare opgaver indenfor kommunikation, når arbejdet og forståelse skal gøres til succes.
 
Indenfor dette felt er det blandt andet tolkeformidlere, som medvirker til at lette kommunikations-barrieren mellem de involverede parter.
 
Languageservices slogan er derfor:
"Vi tager over der, hvor sproget svigter".